Pliki cookies

Definicje

Użytym w treści niniejszej Polityki Plików Cookies zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
1. „Serwis” – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną www.poradniksmartmamy.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiających Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
2. „Administrator Serwisu” – „OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000,00 złotych, administrująca Serwisem na zlecenie Właściciela Serwisu.
3. „Właściciel Serwisu” – prawny właściciel Serwisu: CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14 000 000,00 złotych.
4. „Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca Serwis.

§ 1

Administratorem Serwisu jest spółka zdefiniowana w punkcie 2) Definicji niniejszej Polityki Plików Cookies tj. spółka pod firmą „OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, administrująca Serwisem na zlecenie Właściciela Serwisu, wskazanego w punkcie 3) Definicji – CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Podmiotem, który uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) w formie plików cookies jest Administrator Serwisu i Właściciel Serwisu.

§ 2

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer i mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Serwisu.
2. Administrator Serwisu przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (zbieranie informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał, dopasowywanie treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika);
b) obsługi liczników odwiedzin;
c) dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi Serwisu przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu; zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (§ 5 niniejszej Polityki Plików Cookies).
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej i zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 3

1. Administrator Serwisu informuje Użytkowników, że stanowisko Użytkownika w przedmiocie instalowania plików cookies może być wyrażone przez Użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji samej usługi przez Użytkownika. Administrator Serwisu informuje, że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies – istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
2. Administrator Serwisu wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Serwisu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pod linkami wskazanymi poniżej zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 4

Administrator Serwisu informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu – prawidłowego wyświetlania zawartości Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie odwiedzin/korzystania z Serwisu.

§ 5

1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, zwaną dalej „Google”. Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP używanym przez Google dla ustalenia położenia geograficznego użytkowników oraz ochrony działania usługi i zapewnienia bezpieczeństwa) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
4. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 6

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Serwisu Polityki Plików Cookies prosimy o ich przesyłanie na adres Administratora Serwisu (00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” w Serwisie.
2. Niniejsza Polityka Plików Cookies została udostępniona na stronie Serwisu. Administrator Serwisu umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Plików Cookies.